Dataretensie-opsomming

Hierdie opsomming toon die verstek kategorieë en doele vir die retensie van gebruikerdata. Sekere areas kan meer spesifieke kategorieë en doele hê as die wat hier gelys is.

Werf

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Gebruikers

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Kursuskategorieë

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Kursusse

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Aktiwiteitsmodules

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Blokke

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie