Week 2 class forum

Post any resources, ideas or questions here!
(Daar is nog geen besprekingsonderwerpe in hierdie forum nie)